Tarievenlijst

fysiotherapeutische behandeling 2013

Deze praktijk heeft overeenkomsten met alle verzekeraars, alle kosten worden dan ook bij de hun in rekening gebracht.

Niet alle verzekeraars vergoeden alle kosten (bijvoorbeeld wanneer u geen aanvullende verzekering heeft) op deze prijslijst kunt u zien wat u kunt verwachten.  Ook zijn de tarieven per verzekeraar verschillend.

U kunt altijd bij ons terecht met vragen.

Prestatie-code Omschrijving Prijzen (euro)
888 Fysiofitness

9,20

1000 Reguliere zitting fysiotherapie

29,00

1001 Inclusief toeslag uitbehandeling

41.00

1002 Inclusief inrichtingstoeslag

35.00

1103 Instructieoverleg ouders met de patiënt

40.50

1200 Behandeling Manuele Therapie

36.50

1201 Behandeling Manuele Therapie aan huis

45.00

1400 Eenmalig onderzoek +verslaglegging

50.00

1401 Eenmalig onderzoek uitbehandeling

62.70

1402 Eenmalig onderzoek inrichtingstoeslag

56.40

1700 Lange zitting complexe zorg

40.50

1701 Lange zitting complexe zorg uitbehandeling

53.20

1702 Lange zitting complexe zorg inrichting

46.90

1850 Screening

13.50

1851 Screening uitbehandeling

26.20

1852 Screening inrichting

19.90

1860 Intake en onderzoek na screening

30.00

1861 Intake en onderzoek na screening uitbehandeling

40.00

1862 Intake en onderzoek na screening inrichting

35.00

1870 Intake en onderzoek na verwijzing

40.50

1871 Intake en onderzoek na verwijzing uitbehandeling

53.20

1872 Intake en onderzoek na verwijzing inrichting

46.90

1900 Eenvoudige korte rapporten

37.50

1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten

70,00

1902 Toeslag buiten reguliere werktijden 7.30-17.30 uur

6,00

1920 Telefonische zitting

13,50

1960 Niet nagekomen afspraak, 100% van totaal bedrag