Parkinson

Parkinson

Parkinson is een progressief neurologische aandoening. Het beloop van de ziekte is echter zeer variabel. 1.4% van de bevolking boven de 55 heeft deze aandoening, ouderen vaker dan jongeren maar mannen even vaak als vrouwen.

Oorzaak

Om een of andere reden produceren de cellen in de substantia nigra minder dopamine. Dopamine is onmisbaar voor het soepel en automatisch doen verlopen van bewegingen. Door een tekort ervan ontstaat de ziekte van Parkinson. Er is al veel onderzoek gedaan naar deze ziekte en er is nog veel meer onderzoek nodig. Op het internet is veel geschreven over de oorzaken en de neurologische locaties in de hersenen. De makkelijkste oplossing is dus het aanvullen van die dopamine of van de stoffen waar dit uit gemaakt wordt maar dat lukt tot op dit moment maar matig.

Parkinson-depressie

Veel parkinsonpatiënten hebben last van sombere perioden, een soort van depressie. Toch is het niet onlogisch als je naar de symptomen kijkt dat je somber wordt. We noemen dat een depressie maar is het niet gewoon verdriet om de verloren gaande functies? Wel komen ongewoon vaak de volgende verschijnselen voor; dementie, vermoeidheid, concentratieproblemen, maar ook het blijven plakken aan gedachten, en soms hallucinaties.

De symptomen van Parkinson kunnen erg wisselend zijn en van dag tot dag en zelfs van uur tot uur verschillen. Soms komt dat door de medicatie. Wat gisteren kon kan vandaag niet lukken en morgen weer wel. Dat is geen onwil van de patiënt maar hoort bij de ziekte of de medicijnen. Soms reageert de omgeving kribbig; gisteren kon je het wel, dan kan je het nu ook. De patiënt wordt daar erg verdrietig van want zo ligt het niet. Het zou mooi zijn als de omgeving dit zou begrijpen zodat de patiënt zich beter begrepen voelt. Het leven met deze ziekte en de achteruitgang zijn al moeilijk genoeg

Behandeling

De ziekte parkinson is niet te genezen. Wel kunnen de symptomen met medicijnen of middels een operatie behandeld worden. Daarnaast is er de fysiotherapeutische behandeling met een eigen doel en resultaat.

Revalidatie en fysiotherapie

Doel van fysiotherapie bij Parkinson is het verbeteren van de kwaliteit van leven door het verbeteren of behouden van zelfstandigheid, veiligheid en welbevinden tijdens en door bewegen. De adviezen en begeleiding worden afgestemd op de situatie van de patiënt en hoe ver Parkinson zich bij de desbetreffende patiënt ontwikkeld heeft.

We besteden aandacht aan het lopen, balans, transfers, lichaamshouding, reiken en grijpen en het uithoudingsvermogen. We doen mobiliserende en spierversterkende oefeningen, oefeningen voor balans om vallen en angst om te vallen te voorkomen, oefeningen voor het onderhouden en /of verbeteren van de conditie en stimuleren te bewegen. We richten ons ook op het oefenen van bewegingen en handelingen die door de ziekte van Parkinson moeizaam verlopen zoals omrollen in bed, in en uit bed komen, opstaan en gaan zitten, de juiste lichaamshouding en lopen.

 Als de patiënt rolstoel gebonden is dan is het belangrijk om contracturen (spierverkortingen) en doorligplekken te voorkomen. Dat kan middels oefeningen, correcties van de houding en informatie en voorlichting aan de omgeving.

Het is belangrijk om de patiënt vroegtijdig naar de fysiotherapeut te verwijzen om complicaties van vallen en inactiviteit te voorkomen of te verminderen d.m.v. voorlichting en informatie. Op die manier kan de patiënt ook op langere termijn  actief blijven.