Klachtenregeling

Klachtenregeling:

Natuurlijk doen u en uw fysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo vlot en prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het zijn dat u een klacht heeft over de behandeling van uw fysiotherapeut.
Dan is het goed uw klacht kenbaar te maken.
Dit kan op de volgende manier:
U kunt uw klacht invullen op het klachtenformulier. Dit formulier vindt u in de wachtkamer. Deze kunt u invullen en opsturen of afgeven aan de heer Hemel. De klacht zal worden onderzocht door de heer Hemel en/ of zijn medewerkers. Wanneer uw klacht in behandeling is genomen wordt u hierover geïnformeerd en blijft u geïnformeerd totdat de klacht is afgehandeld.
Uw klacht wordt altijd geregistreerd.
Mocht u uw klacht toch willen voorleggen aan een onafhankelijke klachtencommissie, dan kan dat. Meer informatie over deze procedure vindt u op de website www.kngf.nl. Ook vindt u hierover een folder in het folderrek in de wachtkamer.