Claudicatio Intermittens

Claudicatio Intermittens

Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden of te wel in de volksmond etalage benen, ook wel claudicatio intermittens genoemd. Is een aandoening waarbij de slagaders in uw benen te weinig zuurstof voeren aan de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt door vernauwing van deze slagaderen. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. De term etalage benen komt voort uit het feit dat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen moeten rusten. Zij gaan dan stilstaan om in de etalage van een winkel te kijken.

Claudicatio intermittens wordt onderverdeeld in vier stadia:

  • Stadium 1: U heeft een vernauwing maar nog geen typische klachten van claudicatio intermittens (etalagebenen).
  • Stadium 2: U heeft last van claudicatio intermittens (etalagebenen). Er wordt onderscheid gemaakt tussen 2A en 2B, dit is afhankelijk van de afstand die u nog kunt lopen. Bij een stadium 2A kunt u pijnvrij meer dan 100 meter lopen. Bij een stadium 2B treedt voordat u 100 meter heeft gelopen de pijn op. Stadium 2 is het stadium waarin de meerderheid van de patiënten blijft.
  • Stadium 3: De pijnklachten in de benen of voeten zijn ook in rust aanwezig. Wanneer men het been van het bed of stoel laat hangen vermindert de pijn. De toevoer van zuurstof en voedingsstoffen komt in het aangedane been ernstig in het gedrang.
  • Stadium 4: Ontstaan van niet genezende wonden, necrose of gangreen aan de aangedane voet. Hierdoor bestaat er gevaar voor amputatie. Stadium 3 en 4 wordt kritieke ischemie genoemd. Hierbij wordt er een lage bloeddruk gemeten in de benen (minder dan 50 mmHg ter hoogte van de enkels en/of 30 mmHg ter hoogte van de grote teen).

Fysiotherapie bij Etalagebenen

Doordat u veel pijn heeft, bent u geneigd om minder te bewegen. Doordat u minder gaat bewegen zullen de klachten alleen maar verergeren. Door middel van fysiotherapie kan u hulp krijgen om in beweging te blijven en de problemen door etalagebenen te verminderen in uw dagelijkse leven. Met begeleiding van de fysiotherapeut streeft u naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid.

Looptraining

Doordat lopen vaak pijnlijk is, gaan veel mensen met etalagebenen zichzelf een ander looppatroon eigen maken, dit is meestal een geforceerde manier van lopen. Dit om te proberen om de klachten te vermijden, maar het kost veel en energie en is op den duur juist hinderlijk. Looptraining onder begeleiding van een fysiotherapeut blijkt heel effectief te zijn. Tijdens de looptraining wordt er aandacht besteed aan het lopen, de spierkracht en de coördinatie. Met als doel om de loopafstand te vergroten.

Specifieke vaardigheden

Heeft u naast het problemen met het lopen, ook nog problemen met specifieke vaardigheden, zoals het traplopen. Deze specifieke problemen kunt u gericht gaan trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut en worden meegenomen in het trainingsprogramma.